De traditie

Het hoornblazen is een traditie die heel ver terug gaat.

Gelukkig hebben veel mensen zich voor het behoud van de traditie ingezet en is het op genomen op de UNESCO lijst van immaterieel cultureel erfgoed in september 2013.

De onderstaande bronnen melden hierover het volgende:

www.rtvoost.nl

De Gelderlander publiceerde onderstaand artikel.

EPE – Epenaar Ben Jonker is de drijfveer achter het streven om het midwinterhoornblazen zoals dat traditioneel in Gelderland en Overijssel plaats vindt, een plaats op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed te bezorgen.

door Dick van der Veen

Door opname op de UNESCO-lijst vindt borging van het midwinterhoornblazen als Gelders-Overijssels erfgoed plaats. Een poging die grote kans van slagen… heeft, want het zijn niet de minsten die de gezamenlijke aanvraag van Jonker op persoonlijke titel, de Stichting Midwinterhoornblazen Twente en Joost van der Plicht,voorzitter Gelderse Vereniging ‘Federatie Midwinterhoorngroepen’ondersteunen. Dat zijn de Commissarissen van de Koningin in Gelderland en Overijssel, prof.dr. Anne van der Meiden, Herman Finkers, Omroep Gelderland en nog een aantal gezaghebbende personen.
Jonker hoopt dat nog voor de eerste Advent de borging een feit is zodat men ermee naar buiten kan treden. ,,Er zijn momenteel groepen in het land die de traditie zoals die in het oosten van ons land is ontstaan, geweld aan doen. Daar willen we met plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed een stokje voor steken”. Hoe belangrijk het provinciaal bestuur van Gelderland dit vindt mag blijken uit het feit dat alleen de Nijmeegse Vierdaagse naast de midwinterhoorn voor plaatsing op de lijst is gekandideerd. Jonker is initiator en oprichter van de Veluwse Midwienterhoornblaozers. Naast een vaste kern van 25 blazers van gemeenten op de Noordoost Veluwe is er een tweede groep van acht blazers die op de wachtlijst staat.
Jonker is iemand die tot het gaatje gaat wanneer hij zich ergens in vast bijt. Hij ontzenuwde de bewering van geschiedschrijver Everhard Jans als zou de bakermat in 1485 liggen in het Duitse Sonsbeck. Een Duitse geleerde maakte aan die ‘zekerheid’ een eind: een oorkonde, die het moet bevestigen, blijkt niet te bestaan! Toonde ook aan dat in 1655 geblazen is tijdens de adventstijd in het Duitse stadje Barwinkel bij Lingen. Kotten bij Winterswijk heeft waarschijnlijk de Nederlandse primeur zoals blijkt uit het oudste Nederlandse geschrift, een briefwisseling uit 1815. (Meer daar over in een aanvullende reportage volgende week over het midwinterhoornblazen)
Erkenning
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben Jonker laten weten dat zijn organisatie opgenomen is als partner van het Programma Cultuur en Erfgoed 2013-2016. Deze week treedt de provincie verder met hem in gesprek over de invulling van het partnerschap. Het gaat om meer dan het eventueel verlenen van subsidies ter ondersteuning van de activiteiten. Verder ligt er een uitnodiging om deel te nemen aan het innovatietraject Gelders Erfgoed, een innovatietraject dat deze samen met Cultuurpact Veluwe en Kenniscentrum Kunst en Cultuur Gelderland onder de naam Ambachten XL opstartte. Elf Veluwse gemeenten, elf kunstenaars en 11 ambachten stemmen zich op elkaar af.

 

Leave a Reply